88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

ซิลิก้าน้ำ

ซิลิก้าน้ำ สารสร้างเปลือกยางพารา ทุเรียน ขนุนและต้นพืชทุกชนิด ให้เปลือกใหม่เกิดได้เร็ว 

อัตราใช้

ราคาขาย

ขนาดราคา (บาท)
150 ซีซี100 บาท
500 ซีซี300 บาท
5,000 ซีซี (5 ลิตร) 1,100 บาท

ขนาด : 150 ซีซี

ราคา : 100 บาท

ขนาด : 500 ซีซี

ราคา : 300 บาท

ขนาด : 5,000 ซีซี (5 ลิตร)

ราคา : 1,100 บาท