88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

สารปรับสภาพดิน PC

สารปรับสภาพดิน PC ด้ายเขียว ด้ายแดง ด้ายเหลือง เป็นปุ๋ยธรรมชาติได้มาจาก ปลาป่น หนังป่น กระดูกป่น เปลือกไข่ป่น แร่ธาตุซิลิก้า (แร่ภูเขาไฟ) แร่แม็กนีเซียม แคลเซียม และแร่ธาตุเสริมอื่นๆอีกหลายชนิด จึงทำให้มีทั้ง
  • ธาตุหลัก มี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม
  • ธาตุรอง  มี แคลเซียม แม็กนีเซียม กำมะถัน
  • ธาตุเสริม มี เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส คลอรีน โมลิบดินัม โบรอน
   

ทำให้ดินมีความสมบรูณ์ มีอินทรีย์วัตถุสูง ด้วย “สารปรับดิน PC ”


ส่วนผสมในสารปรับสภาพดิน PC มีซากพืช ซากสัตว์ ซากหิน แร่ธาตุต่าง ๆ ที่หลากหลายรวมอยู่หลายชนิด เช่น

สารปรับดินมีความหลากหลายของซากพืช ซากสัตว์ ซากหินแร่ต่าง ๆ ทำให้ดินได้รับแร่ธาตุและอินทรียวัตถุเพิ่มในดิน ที่เราเติมลงดินจะเป็นแหล่งอาหารต่อจุลินทรีย์ที่ดี และเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่ดี เมื่อจุลินทรีย์ที่ดีย่อยสลาย อินทรียวัตถุจะผลิตกรดอินทรีย์ออกมาหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อดิน ต่อรากพืช ต้นพืช เช่น ฮิวมัส แลคติก อะมิโน และอื่น ๆ อีกหลายชนิด ทำให้ดินโปร่งร่วนซุย รากพืชสามารถแผ่ขยายได้กว้างไกล อากาศและน้ำสามารถถ่ายเทหมุนเวียนในชั้นใต้ดินได้ดี ทำให้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ชอบเติบโต ขยายประชากรยึดพื้นที่กว้างไกล เบียดเบียนจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นโทษให้หมดไปจากดินในแปลง

สารปรับสภาพดิน PC ด้ายเขียว เหมาะสำหรับรองก้นหลุมเตรียมปลูกพืชใหม่ และบำรุงต้นพืชหลังเก็บเกี่ยว

สารปรับสภาพดิน PC  ด้ายแดง เหมาะสำหรับต้นพืชที่กำลังต้องการบำรุงดอกทุกชนิดทั้งไม้ผล และไม้ดอก การใส่สารปรับสภาพดิน PC ด้ายแดงในไม้ผลในช่วงที่กำลังออกดอกจะช่วยให้ไม้ผลออกดอกสมบูรณ์ไม่หลุดร่วงได้ง่าย        

สารปรับสภาพดิน PC ด้ายเหลือง เหมาะสำหรับต้นพืชที่กำลังมีผลผลิตเพราะมี “แร่ธาตุโปรแตสเซียมสูง” จะช่วยในการสร้างสี สร้างรสชาติ ขยายผลให้ให้ได้รูปทรงที่สวยงาม

ราคาขาย

ขนาดราคา (บาท)
25 กิโลกรัม350 บาท
ด้ายเขียว

ขนาด : 25 กิโลกรัม

ราคา : 350 บาท

ด้ายแดง

ขนาด : 25 กิโลกรัม

ราคา : 350 บาท

ด้ายเหลือง

ขนาด : 25 กิโลกรัม

ราคา : 350 บาท