88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

หัวเชื้อจุลินทรีย์  

หัวเชื้อจุลินทรีย์ เป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ต่อการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นจุลินทรีย์ กลุ่มบราซิลัส ซับทิลิส สามารถนำมาเลี้ยงขยายเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มจำนวนตัวให้มีปริมาณมากๆได้ด้วยการให้อาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ้งใช้น้ำตาลทรายขาว-แดง น้ำอ้อย หรือ กากน้ำตาลชนิดหนึ่งชนิดใดก็ได้ เพราะเป็นอาหารที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี

อัตราและวิธีใช้  

ผสมให้ทั่ว ปิดภาชนะให้สนิทเลี้ยงไว้ 7 วัน สามารถนำไปหมักซากพืช ซากสัตว์ต่าง ๆ

ราคาขาย

ขนาดราคา (บาท)
1,000 ซีซี (1 ลิตร)100 บาท
5,000 ซีซี (5 ลิตร) 400 บาท

ขนาด : 1,000 ซีซี (1 ลิตร)

ราคา : 100 บาท

ขนาด : 5,000 ซีซี (5 ลิตร)

ราคา : 400 บาท