88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

แร่ยิปซั่มซัลเฟต

แร่ยิปซั่มซัลเฟต ยิปซั่มซัลเฟต สารปรับสภาพดินให้โปร่งร่วนซุย พืชทุกชนิดจึงเติบโตให้ผลผลิตสูงสุด ใช้ทังพืชไร่ พืชสวน ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกทุกชนิด นาข้าว ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ยางพารา ทุเรียน ปาล์ม เงาะ มะละกอ ดาวเรื่อง สวนมะลิ ฯลฯ เพิ่มผลผลิตสูงสุด

อัตราใช้     

ราคาขาย

ขนาดราคา (บาท)
25 กิโลกรัม 200 บาท

ขนาด : 25 กิโลกรัม

ราคา : 200 บาท