88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

ฉะเชิงทรา

ตัวแทนร้านค้าอำเภอจังหวัดเบอร์ติดต่อ
คุณทิดจ้อย ร้านคุณทิดจ้อยบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา089-608-1739