88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

วิธีปรับสภาพดินเค็ม ดินเปรี้ยว

ดินเค็ม ดินเปรี้ยว เป็นดินที่เป็นกรดมาก ๆ ทำให้พืชไม่เจริญเติบโตได้ดีเท่าที่ควร ผลผลิตตกต่ำ

ดินเค็ม เกิดจากชั้นดินที่มีเกลือแร่ผสมอยู่มากหากผิวดินร้อนหรือแห้งแล้งไม่มีต้นพืชปกคลุม เกลือแร่จะเกิดขึ้นมาอยู่ที่หน้าผิวดินขึ้นขี้เกลือสีขาวเต็มหน้าดินทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ในเกษตรกรรมได

วิธีป้องกันและรักษาดินเค็ม

เกลือจะขึ้นมาอยู่ที่หน้าดินหากปล่อยให้หน้าดินแห้ง หรือไม่มีพืชปกคลุมโดยเฉพาะหน้าแล้งหลังจากเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันหน้าดินแห้งแล้งพยายามหาอินทรีย์วัตถุ (ฮิวมัส) ใส่ที่หน้าดินมาก ๆ เพื่อป้องกันเกลือระเหยขึ้นมาที่หน้าดิน ไม่แนะนำให้ใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงที่มีดินเค็ม เพราะเกลือแร่ที่มีในปุ๋ยเคมีจะทำให้ดินเค็มเพิ่มขึ้น และทำให้หน้าดินแข็งกระด้างแน่นทึบ เป็นเหตุให้น้ำไหลลงสู่ในชั้นใต้ดินได้น้อยพอไม่มีน้ำเข้าไปกดเกลือแร่ในชั้นใต้ดินทำให้เกลือแร่ระเหยสู่ผิวดินได้ง่าย

แร่แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน และฮิวมัส จะช่วยดูดซับเกลือแร่ผิวดินได้ระดับหนึ่ง การใช้ไปที่หน้าดินจึงช่วยได้ดีพร้อมกับปลูกพืชปกคลุมดิน

ยิปซั่มซัลเฟต เป็นสารที่สามารถใช้ปรับปรุงสภาพความเสื่อมโทรมของดิน และแก้ดินเค็มได้ดี