88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

เกี่ยวกับเรา

PORNCHAI AGRICULTURE BIOTECH P.C. CO., LTD.

บริษัท พรชัยเกษตร 1 ชีวภาพ พี.ซี. จำกัด

  • ไคโตซานน้ำดำ Chitosan Super formula – Black Extract
  • ปุ๋ยอินทรีย์ Organic Fertilizer
  • วัสดุธรรมชาติเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร Agricultural Supplement Materials
  • โปรไบโอติกสารผสมอาหารสัตว์ Pro-Biotic Premix
  • บริการรับบำบัดน้ำเสียและตะกอนอินทรีย์แบบครบวงจร Organic Sludge & Waste Water Treatment
  • บริการรับจัดหาพันธุ์พืช Plant Breed Supplies
  • บริการรับจัดการแปลงเพาะปลูกครบวงจร Farm Operations
  • บริการรับจัดการสวน และปรับภูมิทัศน์ Garden And Landscape Management