88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

สูตรลุงอ้วนพารวย

สูตรลุงอ้วนพารวย : ข้าว

แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว

ฝาเขียว : ปุ๋ยบํารุงใช้เมล็ดพันธุ์ แข็งแรง

ฝาชมพู : เพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์

อัตราใช้ : ฝาเขียว + ฝาชมพู อย่างละ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

วิธีใช้ : แช่เมล็ดพันธุ์ 6 – 8 ชั่วโมง หรือ 1 คืน ก่อนปลูก

ราคา : 1 ชุด 1,000 บาท

ฉีดพ่นบํารุงต้นข้าวให้ออกกอ ตั้งตัวได้เร็ว

ฝาเขียว : ปุ๋ยบํารุงต้นข้าวให้ออกกอเร็ว ต้นตั้งได้ไว

ฝาชมพู : เร่งกอขยายต้น

ฝาดํา : คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรค ทําความสะอาดต้น

อัตราใช้ : ฝาเขียว + ฝาชมพู + ฝาดํา อย่างละ 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

วิธีใช้ : ฉีดพ่นต้นข้าวทุก 15 วัน

ราคา : 1 ชุด 1,300 บาท

ฉีดพ่นบํารุงรวงข้าว เพิ่มเมล็ด รวงดก เมล็ดเต่ง

ฝาเหลือง : ควบคุมบังคับใช้ออกรวง เมล็ดดก

ฝาชมพู : ช่วยเร่งขยายรวง เมล็ด ให้อวบใหญ่

ฝาส้ม : ช่วยลดความเครียดของพืช ทําให้พืชออกรวง เมล็ดได้มาก

ฝาดํา : คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรค ทําความสะอาดรวง เมล็ด

อัตราใช้ : ฝาเหลือง + ฝาชมพู + ฝาดํา + ฝาส้ม อย่างละ 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

วิธีใช้ : ฉีดพ่นต้นข้างรวง เมล็ด และลงดิน

ราคา : 1 ชุด 2,100 บาท

ฉีดพ่นบํารุงต้นข้าวให้เมล็ดมีน้ำหนัก

ฝาเขียว : ปุ๋ยบํารุงต้นข้าวเพิ่ม% แป้ง น้ำตาล

ฝาชมพู : ขยายเมล็ดให้อวบใหญ่ เมล็ดเต่งตั้ง

ฝาดํา : คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรค ทําความสะอาดต้น

อัตราใช้ : ฝาเขียว + ฝาชมพู + ฝาดํา + ฝาส้ม อย่างละ 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

วิธีใช้ : ฉีดพ่นต้นข้าวทุก 7 – 15 วัน

ราคา : 1 ชุด 1,600 บาท