88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

เอนไซม์จุลินทรีย์

เอนไซม์จุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสีย เป็นจุลินทรีย์กลุ่มบราซิลัส ที่สมบรูณ์มีประสิทธิภาพการย่อยสลายได้สูงสุด มีเอนไซม์และจุลินทรีย์ย่อยซากอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ในดิน ในน้ำ ให้เปลี่ยนรูปเป็นห่วงโซ่อาหาร ในอัตราการย่อยที่รวดเร็วสมบรูณ์ ทำให้ดินและน้ำไม่เน่าเสียไม่หมักหมมจากอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ไม่เกิดก๊าซพิษ เช่น แอมโมเนีย ไฮโดเจนซัลฟราย ไนไตรท ไนเตรท ควบคุมปรสิต แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค เช่น ซูและโรคเรืองแสง

อัตราผสมและวิธีใช้  ใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา กบ ตะพาบ 

อัตราผสมและวิธีใช้ 

ราคาขาย

ขนาดราคา (บาท)
1,000 ซีซี (1 ลิตร)100 บาท
5,000 ซีซี (5 ลิตร) 400 บาท

ขนาด : 1,000 ซีซี (1 ลิตร)

ราคา : 100 บาท

ขนาด : 5,000 ซีซี (5 ลิตร)

ราคา : 400 บาท