88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

เอนไซม์ น้ำดำ ฝาดำ

เอนไซม์ น้ำดำ ฝาดำ มีกรดอินทรีย์ ฮิวมัส แลคติก อซิติก และเอนไซม์รวมหลายชนิด ช่วยย่อยสลายดิน ระเบิดดิน ปรับโครงสร้างให้โปร่งงร่วนซุยอากาศและน้ำในชั้นใต้ดินหมุนเวียนได้ดี แก้ปัญหาดินแน่นทึบ ดินเลว ดินเสื่อมโทรม ดินถม ดินแข็งกระด้าง ดินเหนียว ดินลูกรัง

ปรับดินที่มีค่า pH ไม่เหมาะสม ดินเป็นกรดหรือด่างรุนแรง สาเหตุของการเกิดเชื้อโรคเชื้อราในดินและลามเข้าทำลายต้นพืช ลดบทบาทกลุ่มเชื้อโรคพืช ทำให้โรคพืชในดินลดน้อยลงและหมดไป แต่กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชจะเติบโตแทนกลุ่มโรคพืชที่เป็นโทษต่อพืช จากโครงสร้างดินที่มีอากาศถ่ายเทหมุนเวียนได้ดีในชั้นใต้ดิน

เพิ่มค่า OM ค่าอินทรย์วัตุต่าง ๆ ในดิน ปรับดินที่แน่นทึบให้ร่วนซุย ทำให้รากพืชแผ่ขยายหาอาหารได้กว้างไกล หลังจากใช้พืชทุกๆชนิด จะแตกยอด ใบ ใช้ร่วมกับฝาสีอื่นๆได้

อัตราผสมและวิธีใช้

อัตราฉีดพ่นบำรุงต้น ใบ ดอก ผล 

อัตราราดดิน (ห้ามฉีดใบ)

ราคาขาย

ขนาดราคา (บาท)
150 ซีซี100 บาท
1,000 ซีซี (1 ลิตร)300 บาท
5,000 ซีซี (5 ลิตร) 1,000 บาท

ขนาด : 150 ซีซี

ราคา : 100 บาท

ขนาด : 1,000 ซีซี (1 ลิตร)

ราคา : 300 บาท

ขนาด : 5,000 ซีซี (5 ลิตร)

ราคา : 1,000 บาท