88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

แคลเซียมน้ำ PC

แคลเซียมน้ำ PC ขยายโครงสร้างสัตว์ และพืช แคลเซียมน้ำ PC เป็นแร่ธาตุ แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และธาตุอื่น ๆ อีกหลายชนิด อยู่ในรูปน้ำทำให้พืช สัตว์บก สัตว์น้ำ สามารถดึงนำไปใช้ประโยชน์ในการขึ้นรูปขยายโครงสร้างให้สมบรูณ์ มีโครงสร้างที่ใหญ่แข็งแรงได้รวดเร็ว

อัตราใช้

ราคาขาย

ขนาดราคา (บาท)
5,000 ซีซี (5 ลิตร) 500 บาท

ขนาด : 5,000 ซีซี (5 ลิตร)

ราคา : 500 บาท