88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

ผลิตภัณฑ์ใช้กับพืช

ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำดำ ฝาเขียว

มีแร่ธาตุรวมหลายชนิดมีมากถึง 21 ธาตุ ตรงต่อความต้องการของพืชทุกชนิดในการเติบโต